Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

RODO

RODO - Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci Przedszkola Gminnego w Charbrowie

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Przedszkole Gminne w Charbrowie , z siedzibą przy ul. Łebskiej 9, 84-352 Wicko

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu Gminnym w Charbrowie jest Pan Krzysztof Pukaczewski, dostępny pod adresem e-mail : pukaczewski@hotmail.com

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: o niezbędnym do realizacji procesu edukacji w Przedszkolu Gminnym w Charbrowie zgodnie 6 ust. 1 lit. C RODO; o niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem edukacji – art. 6. Ust 1 lit. C RODO; o niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją procesu edukacji.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: o pracownicy Przedszkola Gminnego w Charbrowie ; o podmioty współpracujące z Przedszkolem Gminnym w Charbrowie na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu edukacyjnego o organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane: o w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, a po tym czasie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną zniszczone.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Dane, które podaje Pan/Pani jest wymogiem ustawowym.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

11. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

12. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 11 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

13. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

szukaj na stronie

facebook rss

PL

BezpieczneWakacje

Odwiedzin:
Wszystkich: 3 039 320
Wczoraj: 757
Dzisiaj: 248
Online: 7
c) 2007-2020 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem