Kadra

 

Jesteśmy przedszkolem umożliwiającym w sposób profesjonalny rozwój zdolności i zainteresowań każdego dziecka na wszystkich etapach jego rozwoju. Posiadamy dobrze przygotowaną bazę do profesjonalnego i ciekawego prowadzenia zajęć.
Przedszkole zatrudnia 6 nauczycielek o wysokich kwalifikacjach, kompetentnych i doświadczonych. Są to pedagodzy z co najmniej kilkuletnim stażem pracy, wciąż podnoszący swoje kwalifikacje. Nad prawidłowym funkcjonowaniem całej placówki czuwa pani dyrektor – Bernadeta Wiśniewska.

O nasze posiłki dbają p. intendendent wraz z panią kucharką i jej pomocą. Czystość naszych sal i całego przedszkola zależy od pań woźnych.

 

 

GRONO PEDAGOGICZNE PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHARBROWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Dyrektor przedszkola - mgr Bernadeta Wiśniewska

 

Nauczany przedmiot/

wykonywane stanowisko

 

Imię i nazwisko

 

Edukacja przedszkolna

    mgr Małgorzata Sojda

    mgr Anna Iwicka

    mgr Sabina Godula

    mgr Agnieszka Bednarek

    mgr Anna Remiszewska 

    mgr Anna Habyk

Logopeda/terapeuta

    mgr Ewa Salamon

Angielski

    mgr Marta Tandek

Religia

    ks. Stanisław Bugaj

PRACOWNICY OBSŁUGI

Kucharka

    Bożena Klinkosz

Pomoc kucharki

    Joanna Domańska

Woźna oddziałowa- Pomoc do dzieci gr. I

    Natalia Neumiller

Woźna oddziałowa - Pomoc do dzieci gr. III

Woźna oddziałowa - pomoc do dzieci gr. II

    Ewa Lahs

   

Intendent-

    Joanna Krzyżanowska

Konserwator - Palacz

    Mirosław Sojda

 

 

(c) 2007- 2020 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl