Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Program edukacji przedszkolnej

Program edukacji przedszkolnej

NASZE PRZEDSZKOLE

MAŁGORZATY KWAŚNIEWSKIEJ, WIESŁAWY ŻABA-ŻABIŃSKIEJ

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program „Nasze przedszkole" - program edukacji przedszkolnej M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Celem głównym edukacji przedszkolnej wg autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń. Autorki skoncentrowały treści programowe wokół form aktywności dziecka i przyporządkowały im cele szczegółowe w zakresie:

* aktywności społecznej
* aktywności językowej
* aktywności poznawczej
* aktywności artystycznej
* aktywności ruchowej i zdrowotnej.

Aby je osiągnąć dziecko uczestniczy w długofalowym i skomplikowanym procesie, w którym nabywa we własnym tempie określone kompetencje. Jak podkreślają autorki należy pozwalać dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem, potrzebami, rodzajem inteligencji oraz wyzwalaniem postawy twórczej. Pozwala ona na spostrzeganie, interpretowanie i przekształcanie otaczającej rzeczywistości. Dlatego też aktywność własna dziecka powinna współwystępować z wpływem otoczenia, czyli domu rodzinnego i przedszkola. Dla harmonijnego rozwoju jednostki ważne jest, aby przedszkole zapewniło równoważne pełnienie funkcji kształcącej, wychowawczej i opiekuńczej w planowaniu i organizacji dnia przedszkolnego. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w rozwoju na tym etapie.

Program „Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej otrzymał wyróżnienie od Kapituły II edycji Konkursu „Konkurs na najlepsze programy wychowania przedszkolnego", za stworzenie nauczycielom możliwości twórczego zaangażowania w spełnianie zadań zawodowych, w tym także poszukiwania metod i form pracy zgodnie z możliwościami i potrzebami każdego dziecka.

 

c) 2007-2023 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem