Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Roczny plan pracy przedszkola

  

 

 Plan pracy przedszkola

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 pod hasłem

 

 ,, Czytam, liczę i poznaję świat.

Przedszkole uczy dobrych manier”.

 

 

 

 

PROGRAM ROCZNY PRZYGOTOWANO W OPARCIU O:

1   Rozporządzenie MEN z dnia 17  czerwca 2016r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz U. z 2015., poz.  2156 oraz z 2016r. poz. 35,64,195,i 668)

 

2.  Statut Przedszkola

 

4.  Koncepcję Pracy Przedszkola .

 

5.  Wnioski Rady Pedagogicznej i sugestie rodziców.

 

 

Priorytety i cele przedszkola na bieżący rok szkolny to:

1. Organizowanie aktywności dziecka we wszystkich sferach rozwoju w szczególności  w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania.

2. Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli - doskonalenie stosowanych metod i form współpracy.

3. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 
Realizacja tych zamierzeń odbywać się  będzie poprzez:

- realizację zabaw rozwijających możliwości intelektualne dzieci

- organizację kącików zainteresowań  z naciskiem na organizację kącików książek i wprowadzenia elementów czytania w oparciu o innowację pedagogiczną pn. ,, Słowa, słowa, słowa - odimienna metoda czytania wg Ireny Majchrzak zarejestrowana w  Kuratorium Oświaty w Gdańsku delegatura w Słupsku pod nr 100/2016

 Działalność innowacyjna obejmie wszystkie grupy wiekowe w naszym przedszkolu.

Innowacja ma przynieść korzyści dla rozwoju intelektualnego i edukacyjnego dzieci w naszym przedszkolu. Chcemy wdrożyć nowe metody nauczania, by podnieść poziom kształcenia i uatrakcyjnić naszą ofertę.

Typ innowacji- innowacja programowa dotycząca obszaru dydaktycznego.

Treści programowe będą  realizowane poprzez zajęcia, zabawy i gry prowadzone w ciągu dnia podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
Czas realizacji innowacji od 01.09.2016r. - 31.05.2019r.
Sposoby ewaluacji:
W czasie trwania realizacji innowacji badane będą osiągnięcia dzieci poprze:

a) obserwowanie zachowań w sytuacjach zadaniowych ( karty obserwacji)

b) stosowanie kart zadaniowych diagnozujących umiejętności dzieci dwa razy w roku.

c)rozmowy z dziećmi podczas zajęć

d)ankiety dla rodziców

e) zajęcia otwarte dla rodziców

 
Realizacja założeń programu profilaktyczno-wychowawczego przedszkola ,, Wychowanie do wartości" odbywać się będzie poprzez:

-  prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwych zachowań i utrwalających dobre nawyki , wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno,

- wskazywanie szkodliwości długotrwałego korzystania z komputera, oglądania telewizji

- uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń przez pokazywanie skutków negatywnych zachowań oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu:

-unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach, unikania kontaktów z nieznajomymi, zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,

- zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,

-udzielania pierwszej pomocy - postępowania w  wypadkach urazów, omdleń, oparzeń

-spotkania z policjantem, strażakami, ratownikami medycznymi, udział w próbnej ewakuacji pożarowej w przedszkolu

- propagowanie  zdrowego, aktywnego trybu  życia, dbania o zdrowie i higieną , środowisko,  bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu i  realizację programów edukacyjnych:

,, Akademia zdrowego  przedszkolaka",, Dzieciństwo bez próchnicy",, Akademia Aqua Fresh",, Kubusiowi Przyjaciele Natury

 

 

  Kalendarium przedszkola w roku szkolnym 2016/2017

 

Termin

Zadanie

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

8 wrzesień 2016r.

22 września 2016r.

Zebranie z rodzicami

Akcja,, Sprzątanie świata".

21 września 2016 r.

Festyn ,, Pożegnanie Lata"-

 21września 2016 r.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

30 września 2016 r.

Dzień Chłopaka

5  październik 2016 r.

Pasowanie na Przedszkolaka

14 października 2016 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2016 r.

Wszystkich Świętych

8 listopada 2016 r.

Zebrania z rodzicami

11 listopada 2016 r.

Narodowe Święto Niepodległości

30 listopada 2016 r.

Andrzejki

6 grudnia 2016 r.

Mikołajki

16 grudnia 2016 r.

Spotkanie wigilijne w GOKi S

21 grudnia 2016 r.

Wigilia przedszkolna

6 stycznia 2017 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

12 stycznia 2017 r.

 

Zebranie z rodzicami

13 stycznia 2017 r.

Bal karnawałowy

20 stycznia

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

16-29  stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

3 luty 2017r.

Zebranie z rodzicami

14 lutego 2017 r.

Walentynki

8 marca 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Kobiet

21 marca 2017 r.

Pierwszy dzień wiosny

1 maja 2017 r.

Święto Pracy

3 maja 2017 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

9 maja 2017r.

Zebranie z rodzicami

26 maja 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Matki

 27 maja 2017r. ( sobota.)

Festyn Rodzinny

15 czerwca 2017 r.

Boże Ciało

1 czerwca 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

 

21 czerwca 2017r.

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego i pożegnanie absolwentów przedszkola

23 czerwca 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Ojca. Zakończenia zajęć szkolnych - wakacje.

27 czerwca 2017 r.

Zebranie podsumowujące działalność rady pedagogicznej

01-30.08.2017r.

Wakacyjny dyżur przedszkola

               

 Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

 

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Festyn ,, Pożegnanie lata:. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

  21 wrzesień

Pasowanie na przedszkolaka

 

 5 październik

Dzień Edukacji Narodowej

 14 październik

Mikołajki

6 grudzień

Wigilijne spotkanie w GOKi S W Wicku

 16 grudzień

Dzień Babci i Dzień Dziadka

 3 luty

Bal karnawałowy

 

  13 Styczeń

Dzień Kobiet

 8 marzec

Święto Wiosny

 21 marzec

Festyn rodzinny – Dzień Matki i Dzień Ojca

27 maj

Dzień Dziecka

1 czerwiec

Pożegnanie z przedszkolem

21 czerwiec

 

 

 

 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu rady  pedagogicznej dnia 29.08.2016r. 

szukaj na stronie

Odwiedzin:
Wszystkich: 2 952 597
Wczoraj: 767
Dzisiaj: 43
Online: 6
c) 2007-2020 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem