Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Historia

      Historia przedszkola w Charbrowie sięga lat 50-tych XX wieku. Dokładna data otwarcia przedszkola nie jest znana, gdyż nie zachowały się z tamtych czasów żadne kroniki. Najstarsi mieszkańcy Charbrowa pamiętają, że w pierwszych latach powojennych istniała najpierw tak zwana ochronka dla dzieci, która była pierwowzorem dzisiejszego przedszkola, tylko w okresie letnim, w czasie żniw, w skrzydle pałacu von Somnitz, gdzie pozostawiano pod opieką dzieci pracowników PGR. Kto pełnił opiekę nad tymi dziećmi, trudno dziś, po niespełna 60-latach, dowiedzieć się. Z przekazów ustnych mieszkańców Charbrowa wiemy, że całoroczną działalność przedszkole rozpoczęło prawdopodobnie w roku 1957, gdy to w budynku, należącym wówczas do Klucza Państwowych Gospodarstw Rolnych w Charbrowie, przy głównej trasie Lębork - Łeba (obecnie budynek, w którym mieszczą się prywatne mieszkania) powstaje Przyzakładowe Przedszkole PGR Charbrowo, otwarte przez urzędującego w owym czasie dyrektora PGR Bolesława Zaróda. Budynek, w którym utworzono pierwsze przedszkole w Charbrowie ma już prawie 100 lat. W 1912 roku panna Irmgard von Krause zleciła zbudowanie z własnych funduszy tzw. domu gminnego. Po jej nieoczekiwanej, wczesnej śmierci budynek przechodzi na własność rodziny von Somnitz Charbrowo. W dużej sali odbywały się rozważania modlitewne, studiowanie biblii, nabożeństwa dla dzieci, a zimą nawet nabożeństwa niedzielne. Ewangelicki pastor Trowitzsch w latach 1917-1942 prowadził tam zimą nauki dla dzieci konfirmowanych, chociaż na plebani znajdował się specjalny pokój przeznaczony do tego celu. W ogrodzie pomiędzy plebanią (1892) a domem gminnym dawniej stała karczma. Po wojnie wszystkie posiadłości rodziny von Somnitz przejęło państwo, w tym dom gminny. W pałacu rodu von Somnitz, znajdującego się nieopodal domu gminnego, utworzono siedzibę Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Charbrowie. Jak już wspomniano, niewiele zachowało się dokumentów z tego okresu. Dzięki informacjom przekazanym przez pana Baar, wiemy, że w domu gminnym była duża sala i już przed wojną uczyły się tam dzieci, tak więc warunki lokalowe pozwoliły, by po wojnie otworzyć w tym budynku przedszkole.

     Wiadomo, że do przedszkola uczęszczały dzieci pracowników PGR. Przedszkole dysponowało jedną salą, przedzieloną szklanymi drzwiami, które to dzieliły tę salę na część jadalną ze stolikami i krzesełkami i część do zabawy. Do budynku, w której części znajdowało się przedszkole, wchodziło się od podwórza, czyli od strony strugi Charbrowskiej. W drugiej części budynku znajdował się Ośrodek Zdrowia, wejście do Ośrodka usytuowane było od strony Plebani.
     Do przedszkola uczęszczało około 30 dzieci, tworzących jeden oddział. Grupa dzieci była zawsze liczna, a praca przedszkola nie ograniczała się tylko do 10 miesięcy roku szkolnego, ale obejmowała wszystkie miesiące w roku, zwłaszcza letnie, kiedy trwały prace w polu, a dzieci pozostawały pod opieką pań przedszkolanek do późnych godzin popołudniowych. Prawdopodobnie pierwszą nauczycielką w charbrowskim przedszkolu była pani Walkusz ("...starsza, samotna pani, która mieszkała w pokoju nad przedszkolem..." wg opisu mieszkańców
). Pracowała w przedszkolu do roku 1961, kiedy to pieczę nad dziećmi przejęła pani Olga Tutakowska. W latach 60-tych nauczycielki pracujące w tym małym, wiejskim przedszkolu musiały być w jednej osobie: kierowniczką, intendentką, księgową i oczywiście nauczycielką.

Historia

     Zdjęcie z roku 1963 lub 1964, zrobione w ogrodzie od strony plebani, w tle widać drzwi do Ośrodka Zdrowia. W środku pań stoi pani Olga Tutakowska. Pani Olga pracowała w przedszkolu do roku 1964. Następną nauczycielką była Teresa Sadło – mamy rok 1965, a już w roku 1966 pracę rozpoczyna pani Halina Reszka. W tych latach pracują na zmianę już dwie nauczycielki, co świadczy o dużej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola. Kiedy odchodzi pani Sadło, w jej miejsce przez okres około 3 lat, pracuje pani Zofia Puśko. W tym miejscu należy dodać, że pani Halina Reszka, która jak pisano rozpoczęła pracę w przedszkolu w Charbrowie w 1966 roku, pracowała w nim, nieprzerwanie przeszło 40 lat.

Historia

Plac zabaw przy starym przedszkolu ( w tle pani Halinka Reszka)

     Usytuowanie przedszkola w pobliżu pięknego parku, należącego niegdyś do zespołu pałacowego rodu von Somnitz, pozwalało nauczycielkom na spacery z dziećmi w te piękne tereny. Dziś z owego parku pozostało już bardzo niewiele.

Historia

Nauczycielki idą z dziećmi do parku za pałacem (ujęcie zrobione na dziedzińcu przed pałacem około roku 1967)

     W roku 1969 przedszkole zostało przeniesione do nowej lokalizacji, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej. Budowa trwała około roku, czyli rozpoczęła się w 1968. Inicjatorem budowy nowego przedszkola był dyrektor Klucza PGR Sylwester Janoszek, za rządów którego przygotowano projekt i dokumentację. Później inwestycję kontynuował następny dyrektor – Krzyczyński Janusz. Nowy budynek wybudowano specjalnie na potrzeby przedszkola, z zamiarem stworzenia placówki dwu – oddziałowej dla 60 dzieci, posiadającej pełne zaplecze techniczne i będącej bardzo nowoczesnym obiektem jak na owe czasy. Dwie duże, słoneczne sale z łazienkami dla dzieci, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, kancelaria, mieszkanie dla dyrektorki – wszystko to stanowiło o wysokim standardzie przedszkola. Pierwsze miesiące pracy w nowym przedszkolu, a tym samym organizacja i urządzanie sal przypadły nauczycielkom Halinie Reszka i Zofii Puśko. 1 marca 1970 roku stanowisko kierownicze objęła Weronika Gryszczenko.

Historia

Widok na przedszkole od tyłu budynku, jeszcze przed powstaniem placu zabaw.

     Wkrótce po otwarciu przedszkola, powstał plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu. Artykuł z roku 1971 opisuje, jak to pracownicy PGR założą ogródek jordanowski przy zakładowym przedszkolu.

Historia

fragment artykułu „Czyny, które się liczą” z roku 1971

     Powstał piękny plac zabaw, którego teren ukształtowano na trzech tarasach, wyposażony w huśtawki, karuzelę, dwie duże piaskownice, a w roku 1973 wzbogacony o brodzik do kąpieli dla dzieci. Ozdobą brodzika była betonowa foka z fontanną - z pyska foki leciała woda (brodzik z foką zdobił ogród wiele, zlikiwdowaany w 2015 r) Stale rosnąca liczba dzieci uczęszczających do przedszkola, skłoniła władze do rozbudowy przedszkola i w 1977 przebudowano mieszkanie przeznaczone dla nauczycielki i utworzono tam trzecią salę.

Historia

Rok 1985 – personel przedszkola: od lewej Genowefa Goike, Bożena Olczyk (dyrektorka), Teresa Sasin (n-lka), Czesława Krzyżanowska, Skibińska Małgorzata (n-lka), Jańczuk Mirosława (n-lka), Kubiak Małgorzata (n-lka), Wrońska Krystyna

     Przedszkole rozwijało się i kwitło przez wiele kolejnych lat, niestety lata 90-te przyniosły głęboki kryzys i funkcjonowanie przedszkola „wisiało na włosku”. Likwidacja PGR Charbrowo spowodowała, że liczba dzieci zmniejszyła się z 90 do 20. W 1990 roku przedszkole na krótki czas trafia w ręce Inspektora Oświaty i Wychowania w Wicku, a już w 1991 zostaje przejęte przez Urząd Gminy Wicko. Nastąpiła zmiana nazwy placówki z Przyzakładowe Przedszkole PGR w Charbrowie na Przedszkole Gminne w Charbrowie. Redukowano personel, reorganizowano trzy oddziały na dwa 9-godzinne, trzeci został zamknięty, a co najgorsze, często wysuwano propozycję całkowitej likwidacji przedszkola.
     Lata 1990 – 1995 to najcięższe lata w historii przedszkola. Wysokie bezrobocie w regionie powodowało, że o zapisy dzieci do przedszkola trzeba było wręcz zabiegać i zachęcać rodziców. W roku 1996, za sprawą zorganizowanych przez Urząd Gminy dowozów uczniów do szkoły, przybywa dzieci, a więc sytuacja zaczyna się nieco poprawiać – rusza III odział, na razie na 5-godzin dziennie. Organizacja dowozów szkolnych okazuje się dla przedszkola zbawienna w skutkach. Od tej pory dzieci są dowożone do przedszkola i odwożone. Odwozy są organizowane dwa razy dziennie: w obiad dla dzieci przebywających w przedszkolu na 5-godzin i o 15.00 dla dzieci zapisanych na 9-godzin.
     Funkcjonowanie przedszkola nabiera jeszcze większego rozmachu, kiedy w 2001 roku powstaje Gimnazjum w Wicku, a autobusy szkolne zaczynają kursować po całym terenie gminy. Od tego czasu przedszkole swoją działalnością obejmuje dzieci z wszystkich miejscowości Gminy Wicko, zaczynają przyjeżdżać dzieci nie tylko z Wrześcia, Górek czy Krakulic, ale także z Sarbska, Szczenurzy i Łebieńca.
     Na szczęście ciężkie lata mamy już za sobą. Ponownie jest to placówka 3 – oddziałowa, gdzie dzieci uczęszczają do 3 grup: I grupa 3,4-latki, II grupa 5-latki, III grupa 6-latki. Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców: pracujemy od 6.30 do 15.45. Przy częściowym dofinansowaniu Urzędu Gminy w Wicku i dużym zaangażowaniu dyrektorki przedszkola Teresy Gajkowskiej, od kilku lat dokonywane są systematycznie remonty pomieszczeń przedszkola. Począwszy od roku 1999 została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wycyklinowano podłogi, w roku 2004 przeprowadzono modernizację kotłowni węglowej – zakupiono nowy piec CO, sale wzbogacane są o nowe meble. Tradycją przedszkola, w trosce o zdrowie dziecka, jest przygotowywanie posiłków z własnych produktów. Panie kucharki, co roku dbają by spiżarnia była pełna: wekują owoce na kompoty, kiszą ogórki i kapustę, przygotowują mrożonki np. ulubione przez dzieci truskawki, z których zimą powstaje pyszna polewa truskawkowa. Nieocenionym zasobem witamin jest też ogródek warzywny przy przedszkolu, o który dbają także panie kucharki.
     Obecnie przedszkole jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Wicku. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Sale dydaktyczne odznaczają się wysokim standardem. Bogata jest baza materialna i dydaktyczna przedszkola. Wykształcona kadra pedagogiczna i otwarty na nowości oraz pozytywne zmiany dyrektor, zapewniają wszechstronny rozwój wychowanków na miarę współczesnych trendów i przemian. Miła atmosfera, kolorowy i estetyczny wystrój wnętrz, pozytywne relacje interpersonalne to dodatkowy atut przedszkola przyjaznego dzieciom.
Placówka cieszy się dobrą opinią wśród społeczeństwa, na co wpływa z pewnością bogata karta historii przedszkola i personelu.

 sierpień 2007 roku

Izabela Olechnowicz

 

W prawie 60 - letniej historii stanowisko kierownicze w przedszkolu pełniły:

 

1. Walkusz do 1961
2. Tutakowska Olga 1961 - 1964
3. Sadło Teresa 1965 - 1967
4. Puśko Zofia 1967 - 1970
5. Gryszczenko Weronika 1970 - 1974
6. Kubiak Anna 1974 - 1981
7. Olczyk Bożena 1981 - 1985
8. Gajkowska Teresa 1985 - 2007
9. Bernadeta Wiśniewska od 2007

 Pracowali w naszym przedszkolu:

Nauczyciele

1. Walkusz

2. Tutakowska Olga

3. Gryszczenko Weronika

4. Puśko Zofia

5. Nowakowska Barbara

6. Bełz Ewa

7. Kubiak Anna

8. Wiśniewska Iwona

9. Gruszka Helena

10. Mielewczyk Grażyna

11. Kubiak Małgorzata

12. Gruszfeld Bogumiła

13. Spera Maria

14. Olczyk Bożena

15. Skibińska Małgorzata

16. Kaszuba Alicja

17. Jańczuk Mirosława

18. Arszyło Małgorzata

19. Itrich Bożena

20. Sasin Katarzyna

22. Zarzeczna Anetta

23. Bartelik Magdalena

24. Krzyżon Honorata

25. Sasin Teresa

26. Hebel Katarzyna

27. Bernadeta Wiśniewska

28. Halina Reszka

29. Lucyna Rzepka

30. Mariola Karszna

31. Hanna Ernest Historia

32. Ewelina Mikłaszewicz

33. Monika Gumińska

34. Magdalena Golub 

 

Pracownicy Obsługi

1. Stępień Zyta

2. Kleina Eustachia

3. Bladoszewska Helena

4. Wywrot Ludwik

5. Rugień

6. Smentoch Elżbieta

7. Mazur Helena

8. Szewczak Wanda

9. Świerczewska Genowefa

10. Maternowski Jan

11. Krzyżanowska Czesława

12. Wrońska Krystyna

13. Ćwiertnia Leon

14. Kisiel Józef

15. Kaziul Mieczysław

16. Witek Teresa

17. Lodzińska Lilianna

18. Mrowicka Genowefa

19. Gajkowski Franciszek

20. Habyk Barbara

21. Jarosiński Artur

22. Wojciechowska Mirosława

23. Goike Genowefa

24. Urszula Sewastynowicz

25. Mirosława Jańczuk

szukaj na stronie

facebook rss

PL

BezpieczneWakacje

Przedszkole Gminne w Charbrowie - Wicko

Odwiedzin:
Wszystkich: 4 678 893
Wczoraj: 581
Dzisiaj: 57
Online: 3
c) 2007-2024 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem