Scenariusz zajęcia umuzykalniającego - zabawy przy piosence Jarzębina

Scenariusz zajęcia umuzykalniającego

Temat: Rozwijanie słuchu muzycznego - zabawy przy piosence „Jarzębina"


Grupa wiekowa: dzieci 6-letnie

 Cele ogólne:

-        rozwijanie słuchu muzycznego

-        rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej

-        rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki

-        wdrażanie do reagowania na polecenia nauczycielki

Cele szczegółowe:

         Dziecko potrafi:

        -       rozpoznawać brzmienie instrumentów perkusyjnych,

-       zrytmizować tekst,

-        reagować na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku

-        słuchać w skupieniu piosenki,

-        umiejętnie łączyć ruch z muzyką,

-        zapamiętać i odtwarzać układ ruchowy,

-       śpiewać w grupie piosenkę „Jeżyk"

Formy: śpiew zbiorowy, słuchanie muzyki, ruch przy muzyce,

Metody: słowna, oglądowa, czynna

Pomoce i przybory: pianino, magnetofon, płyta „Moje 5 lat - Zajęcia muzyczno-ruchowe cz.1" - piosenka „Jarzębina" sł. A. Chodorowska, muz. A. Markiewicz; piosenka „Jeż"; instrumenty perkusyjne: tamburyno, grzechotki, bębenek: papierowe lub prawdziwe listki; kapelusz ozdobiony kolorowymi liśćmi, koszyk z jarzębiną, obrazki owoców leśnych;

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 I. Część wstępna

1. Marsz dzieci (podskoki, bieg) dookoła sali w rytm muzyki.

2. Ćwiczenie oddechowe: dzieci dmuchają na papierowe listki.

3. Ćwiczenia rytmiczne uwrażliwiające na barwę i wysokość dźwięków.

     Dzieci trzymają w rączkach listki. Maszerują rytmicznie po całej sali przy akompaniamencie pianina.

-          Kiedy słyszą ósemki naśladują wirujące listki na wietrze,

-          Kiedy usłyszą półnuty zagrane w niskim rejestrze, kładą listki na ziemi, siadają na dywanie i rytmicznie recytują „lecą liście z drzewa"

II. Część główna

1. Zagadka muzyczna. Dzieci rozpoznają piosenkę „Jeż" po usłyszeniu fragmentu melodii zagranej na pianinie.

2. Śpiew zbiorowy piosenki.

3. Ćwiczenie inhibicyjno - incytacyjne.

   Nauczyciel przygotowuje sylwety różnych liści i owoców leśnych. Dzieci maszerują po całej sali w rytmie ćwierćnut (akompaniament tamburyna). Podczas każdej przerwy w muzyce zatrzymują się i rytmicznie klaszcząc, nazywają kolejno prezentowane przez nauczyciela sylwety.

   Np. ja-rzę-bi-na, ka-szta-ny, szy-szki, żo-łę-dzie.

4. Słuchanie piosenki „Jarzębina" w wykonaniu nauczyciela (podkład instrumentalny, wykorzystanie rekwizytów: kosz z jarzębiną, kapelusz „Pani Jesieni").

 5. Wypowiedzi na temat piosenki.

-          Jak wygląda las jesienią?

-          Kto idzie lasem?

-          Co niesie w koszyku?

-          Co możemy zrobić z koralami?

6. Zabawa ilustracyjna „Spacer po lesie"

Dzieci poruszają się po sali w rytm piosenki „Jarzębina" i naśladują zbieranie do kosza darów jesieni: kolorowych liści, żołędzi, grzybów, jarzębiny. Podczas przerwy w muzyce dzieci zatrzymują się, robią głęboki wdech i mówią z wydechem „pachnie las".

7. Wyróżnianie klaśnięciem pierwszej miary taktu melodii piosenki (nagranie magnetofonowe).

8. Rytmizacja tekstu refrenu piosenki.

Idzie lasem Pani Jesień

Jarzębinę w koszu niesie.

9. Zabawa inscenizowana z piosenką.

 I

Już lato odeszło

I kwiaty przekwitły,

a jeszcze coś w słońcu się mieni

To w polu i w lesie

czerwienią się spójrzcie,

korale, korale jesieni.

Refren:

Idzie lasem Pani jesień

jarzębinę w koszu niesie.

Daj korali nam troszeczkę,

nawleczemy na niteczkę.

II

Włożymy korale, korale czerwone

i biegać będziemy po lesie.

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,

niech echo daleko ją niesie.

Refren:

Idzie lasem...


unoszą prawą rękę do góry, wykonując gest pożegnania

lewą ręką pokazują kwiaty

unoszą dłonie do góry i pokazują promienie słońca

prawą ręką pokazują pole, lewą - las

wykonują obrót wokół własnej osi, rękami pokazując koraleprzykucają - są koralikami, wchodzi Jesień w kapeluszu z liści na głowie, podchodzi kolejno do „koralików" i dotyka je. Dotknięte dzieci podnoszą się i ustawiają za Panią Jesienią tworząc wąż - sznur korali.Dzieci za Panią Jesienią maszerują po sali w rytm muzyki.

dzieci tworzą kółeczko i tańczą dookoła Pani Jesieni

Zabawę można kilkakrotnie powtarzać, powierzając rolę „Pani Jesieni" chętnym dzieciom.

III. Część końcowa

10.  Słuchanie dźwięków instrumentów perkusyjnych. Rozpoznawanie i nazywanie usłyszanych instrumentów.

11.  Marsz w kole ze śpiewem piosenki „Jarzębina".

12.  Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

                                                                                                      Opracowała Izabela Olechnowicz(c) 2007- 2017 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl