Konkurs "Moja wymarzona książka"

Konkurs plastyczny

MOJA WYMARZONA KSIĄŻKA

 

 Przedszkole Gminne w Charbrowie

zaprasza dzieci wraz z rodzicami 

do udziału w Konkursie Plastycznym

„Moja wymarzona książka” 

Cele konkursu:

–                    rozbudzanie zamiłowania do literatury

–                    rozwijanie wyobraźni, kreatywności i inwencji twórczej dzieci

–                    zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci i rodziców

 

Regulamin konkursu:

 1. Prace konkursowe wykonują dzieci .
 2.  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej„Moja wymarzona książka"–  dzieci wykonują projekt okładki książki, o jakiej marzą. Może być to książka już istniejąca, znana, np. ulubiona bajka albo taka, która jeszcze nie istnieje – wymyślona przez dziecko. Wymarzoną książką może być baśń, zbiór wierszy, powieść, jak również encyklopedia czy książka popularnonaukowa, np. o kosmosie, dinozaurach, roślinach, a nawet książka kucharska. Wybór należy do dziecka.
 3. Technika prac: dowolna- płaska (bez materiałów sypkich). Format prac: A4.
 4. Kryteria oceny: oryginalność, walory artystyczne, materiał użyty do prac.
 5. Każda praca powinna posiadać umieszczoną z tyłu metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę grupy.
 6. Prace należy dostarczyć do przedszkola  do dnia16.02.2018r. r.                             
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.02. 2018 r. (20.02.2018 Wtorek- wręczenie nagród)
 8. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez organizatora.
 9. Nagrodzone zostaną 3 prace  w danej grupie wiekowej.
 10. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na potrzeby wyżej wymienionego konkursu.
 11. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną zwrócone autorom.

 

 

(c) 2007- 2019 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl