Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Konkurs Plastyczny

Przedszkole Gminne w Charbrowie

zaprasza do udziału

w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym

„Ja w świecie emocji”

 

Konkurs Plastyczny

 

REGULAMIN  KONKURSU

Organizator  konkursu:  Przedszkole Gminne w Charbrowie.

Adresaci konkursu: Placówki Przedszkolne z terenu Gminy Wicko.

Dzieci 5-6 letnie.

Cele konkursu:

-prezentacja dziecięcych emocji poprzez różne formy aktywności plastycznej;

-rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji poprzez różne formy plastyczne;

-rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności i umiejętności plastycznych;

Zasady konkursu:

- Celem  konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Ja w świecie emocji”.

- Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej prezentującej dziecięce emocje oraz sposobów radzenia sobie                          z nimi.

- Technika: dowolna, płaska

-Format prac A4

-Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Przedszkola Gminnego                 w Charbrowie w terminie do dnia 24.10.2022r.

-Na odwrocie  pracy należy umieścić  metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę placówki,  tytuł pracy.

- Dziecko może wykonać tylko jedną pracę.

-Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich.

-Każda placówka może dostarczyć 8 prac.

-Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

-Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

-Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu a także na publikację zdjęć na stronie  internetowej przedszkola oraz profilu społecznościom facebook.

-Rozstrzygnięcie konkursu: nastąpi dnia 28.10.2022r. o godz. 10.00                              w Przedszkolu Gminnym w Charbrowie. 

-Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora konkursu. Oceniane będą: samodzielność, zgodność z tematem, wrażenia estetyczne.                  Jury wyłoni 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

- Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 28.10.2022r. w Przedszkolu Gminnym w Charbrowie.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

c) 2007-2023 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem