Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Zaproszenie do konkursu ,, Na najładniejszą bombkę"

Zaproszenie do konkursu ,, Na najładniejszą bombkę

               Regulamin Konkursu

„Najładniejsza bombka choinkowa”

 

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Wicko

 1. Cele konkursu:

- ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

- rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.

- promowanie aktywności twórczej dzieci.

 1. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

 - dzieci z Przedszkoli Gminnych i Przedszkola Niepublicznego oraz dzieci                           z  oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych Gminy Wicko.

  - uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych Gminy Wicko

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie:

jest samodzielne wykonanie bombki -  dowolną techniką i dowolnym materiałem

 1. Kryteria oceny:

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora, uwzględniając kategorie wiekowe, według następujących kryteriów:

− ogólne wrażenie artystyczne,

− wkład pracy,

− estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,

 1. Forma pracy

- indywidualna

- przestrzenna

- uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę

 1. Termin i miejsce dostarczenia prac:
 • uczestnicy składają swoje prace do Biblioteki Publicznej Gminy Wicko,                              
 •  ul. Parkowa 2 w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2022 roku.

 - pracę należy opatrzyć metryczką ( imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki)

 1. Nagrody:

Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody/upominki rzeczowe.

 1. Wyniki konkursu:

Laureaci konkursu o terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie

 1. Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie się do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na publikację wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem, klasą/grupą, nazwą placówki zwycięzców.

Konkurs przeznaczony jest dla placówek z terenu gminy Wicko.

 

 

 

 

c) 2007-2023 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem