Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Przedszkolny Konkurs Recytatorski ,, Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w interpretacji dzieci".

 Przedszkolny Konkurs Recytatorski ,, Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w interpretacji dzieci

 

 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w interpretacji dzieci”

 

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Charbrowie

 1. Cele konkursu:
 2. Rozpowszechnianie kultury żywego słowa.
 3. Popularyzowanie poezji dziecięcej.
 4. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.
 5. Rozbudzanie i rozwijanie u dzieci zainteresowań poezją.
 6. Rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie.
 7. Promocja talentów i wspieranie uzdolnień.

III. Czas i miejsce konkursu:

24.02.2023 r. – Przedszkole Gminne w Charbrowie godzina 9:30

 1. Udział w konkursie:
 2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. .
 3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w kategoriach wiekowych:

 3-4latki i  5 -6 latki.

 1. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza lub fragmentu podanych wyżej autorów Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.
 2. Dzieci przygotowują się do konkursu w domu.
 3. Sprawy organizacyjne:
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie się do wychowawców grup do dnia 10.02.2023 wraz z kopią wybranego wiersza.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.
 6. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
 7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 8. Kryteria oceny
 9. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu.
 10. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru,
 • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
 • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja
 • interpretacja utworu, element ruchu, ogólne wrażenie artystyczne,
 • mile widziane stroje tematyczne.

 Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie recytatorskim.

c) 2007-2023 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem