Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
PRZEDSZKOLE GMINNE W CHARBROWIE

Rodzinny Konkurs Plastyczny

 

Rodzinny  Konkurs  Plastyczny

 

„Najpiękniejsze zakątki mojej ojczyzny”

 

1.  Organizator  konkursu:  Przedszkole Gminne w Charbrowie

2.  Czas trwania konkursu:  od  09.10.2018r.  do  24.10.2018r.

3.  Cele konkursu:

- Popularyzacja walorów przyrodniczych, turystycznych, kulturowych swojego kraju, regionu okolicy.

- Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju.

-Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami.

-Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej.

-Wzbudzanie zainteresowania dzieci bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie .

4.   Warunki uczestnictwa w konkursie

     -Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Przedszkola Gminnego w Charbrowie.

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę .

- Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład dziecka).
-Zgłoszone na konkurs prace plastyczne muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą imię, nazwisko dziecka i rodzica, wiek oraz nazwę grupy do której uczęszcza.

- Prace należy złożyć u wychowawców grup do dnia 24.10.2018r.

5.Tematyka i prac konkursowych:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej, która prezentować będzie piękno naszej ojczyzny w tym naszej gminy: przyroda: rośliny, zwierzęta, krajobrazy; architektura , zabytki,  kultura, turystyka, itp .

6. Technika wykonanych prac:

-Konkurs polega na wykonaniu w domu pracy plastycznej dowolną techniką płaską na kartce formatu A 4 lub A3

6.Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 26.10.2018r

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu

Spośród wszystkich prac jury wyłoni trzy najciekawsze, oceniając pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania.
Wyniki konkursu zostaną podane na tablicy informacyjnej dla rodziców  oraz na stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Charbrowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, przyznane zostaną nagrody za miejsca I, II, III.
Prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na terenie Przedszkola .

c) 2007-2023 przedszkolecharbrowo.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem