28.03.2019 Zakończenie projektu "Mały Miś - Czytające Przedszkolaki

 

Dzieci wraz z nauczycielem wybrali grupową maskotkę – Misia Bruna, który w roku szkolnym 2018/2019 odbywał czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Nasz nowy przyjaciel odwiedził już wszystkie dzieci w ich rodzinnych domach i wysłuchał bajek czytanej przez domowników. Na pamiątkę tego wydarzenia dziecko w specjalnym „Dzienniczku” rysowało  ilustrację na temat wysłuchanej bajki. Można śmiało stwierdzić, że dzieci były zachwycone możliwością udziału w projekcie, a przede wszystkim zaopiekowania się Brunem przez jeden dzień.

 

 

W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola  brały udział w następujących modułach:
a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki
b) Mały Miś uczy samodzielności 
c) 100-lecie niepodległości.
d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem 
e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu 
f) Kuferek Kreatywności Małego Misia 
g) Misiowe aktywności sportowe 

 

Cele jakie realizowaliśmy w ramach projektu:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, 
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, 
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury 
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, 
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, 
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, 
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, 
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, 
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, 
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 
k) promocja przedszkola, 
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział. 


Wszystkie moduły opierały się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Na zakończenie projektu dzieci otrzymały paczkę z książkami i prezentami od Misiowej Mamy oraz dyplomy.

 

 

(c) 2007- 2019 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl