03.04.2019 Program profilaktyczny "Cukierki"

Grupa III brała udział w  programie profilaktycznym "Cukierki", który jest oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. "Cukierki". Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Celem programu było: 

- przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat  środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

- demaskowanie podstępnego działania substancji uzależniających;

- nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;

- kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;

- ukazanie potrzeby kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia własnego lub innych dzieci;

- umiejętność rozpoznawania dziwnych zachowań innych osób. 

 

(c) 2007- 2019 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl