Rekrutacja -online!

Rekrutacja elektroniczna do Przedszkola Gminnego w Charbrowie

 i

 I klasy Szkoły Podstawowej w Wicku.

 

 

 

Drodzy Rodzice !

W związku z zaistniałą  sytuacją związaną z pandemią koronawirusa oraz zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach , Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do poszukiwania takich rozwiązań, które z jednej strony nie narażałaby na niebezpieczeństwo pracowników przedszkola i szkoły oraz Państwa, z drugiej zaś pozwoliły na sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

 

Dlatego też, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, zgodnie z zaleceniami MEN, zachęcamy do korzystania z rekrutacji elektronicznej.

 

 

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Charbrowie:

Email: dyrektor@przedszkolecharbrowo.pl

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Wicku:

Email: spwicko@szkolawicko.pl

 

Wnioski      należy przesyłać w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

 

Uzupłnione wnioski w dokumencie Word  można odesłać na adres meilowy placówki dyrektor@przedszkolecharbrowo.pl.

 

 

                                                                                                              Dyrektor przedszkola

                                                                                                            Bernadeta Wiśniewska 

(c) 2007- 2020 by przedszkolecharbrowo.pl

artwolan.pl